EXPEDICIJA ARARAT – Avgust 2021.

Objavljeno: 28/01/2021 godine.

Ararat je najviši vrh u savremenoj Turskoj, snegom pokrivena uspavana vulkanska kupa visoka 5137 m. Nalazi se na severoistoku Turske, 16 km zapadno od Irana i 32 km južno od Jermenije. U Biblijskoj Knjizi postanja ova planina se označava kao mesto gde se nasukala Nojeva barka posle potopa.

Uspon na Ararat se najčešće izvodi sa južne strane iz Dogubajazita. Makadamski put vodi do 2200m odakle se put nastavlja pešice. Kurdi nomadi koji žive na obroncima planine, obavljaju prenos stvari, pa čak i ljudi na konjima i mazgama do visine od 4200m. Prvi bazni logor smešten je na 3200m i u njemu postoji tehnička voda, a od domorodaca je moguće kupiti vodu za piće. Put do njega je blag i širok, dok se odatle nagib terena naglo povećava, a promenu nagiba prati i nestanak vegetacije. Na visini od oko 3800m se nalazi zimski bazni logor. Najviša tačka do koje konji i mazge iznose opremu je mali plato na oko 4200m na kom se tokom letnjih meseci nalazi drugi bazni logor iz koga se kreće na uspon. Pored logora se nalazi urvina koja je ostala otapanjem lednika u kojoj se sa vremena na vreme ruše stene uz strahovitu buku. U logoru postoji voda za piće tzv. snežnica(voda nastala topljenjem snega). Iz ovog baznog logora se najčešće kreće na završni uspon, iako postoji još jedan bazni logor na većoj visini za slučaj nužde, a uspon po kamenjaru traje sve do 4900m na koliko se nalazi granica večitog snega.

VRSTA AKTIVNOSTI: VISOKOGORSTVO
VREME I MESTO POLASKA:
Aerodrom Beograd, avgust 2021.
VREME I MESTO POVRATKA: Aerodrom Beograd, avgust 2021.


IME VODIČA i DODATNE INFORMACIJE:
Siniša Carević planinski vodič PSS MB 689 UIAA.

Đorđe Veselinov planinski vodič PSS MB 743 UIAA.


Kompletan plan aktivnosti za Ararat 2021. možete preuzeti ovde:

Ararat 2021.