Beljanica

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1.339 m), koji strmim […]

Gvozdačke stene

Gvozdačke stene je naziv za krašku planinu u zapadnoj Srbiji, 18 km severno od Bajine Bašte. Planina pripada dinarskom vencu, odnosno Povlensko-maljenskoj planinskoj masi i nalazi se u podrinskoj regiji na jugoistočnoj granici azbukovačkog brdsko-planinskog područja. U podnožju planine izvire reka Dubrašnica. VRSTA AKTIVNOSTI: PLANINARENJE VREME I MESTO POLASKA: Nedelja 18.4.2021. u 6:00 časova, okupljanje […]