Beljanica

Objavljeno: 03/04/2021 godine.

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1.339 m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice. VRSTA AKTIVNOSTI: PLANINARENJE VREME I MESTO POLASKA: Subota 24.4.2021. u 5:00 časova, okupljanje učesnika u 5:45 VREME I MESTO POVRATKA: Isti dan oko 22:00 časova   IME VODIČA i DODATNE INFORMACIJE: Predrag Grujić planinski vodič MB 706.   Kompletan plan aktivnosti za BeljanicU možete preuzeti ovde: Beljanica