EXPEDICIJA ARARAT – Avgust 2021.

Ararat je najviši vrh u savremenoj Turskoj, snegom pokrivena uspavana vulkanska kupa visoka 5137 m. Nalazi se na severoistoku Turske, 16 km zapadno od Irana i 32 km južno od Jermenije. U Biblijskoj Knjizi postanja ova planina se označava kao mesto gde se nasukala Nojeva barka posle potopa. Uspon na Ararat se najčešće izvodi sa […]

TRESKAVICA – Mala ćaba (Đokin toranj) 2086m

Treskavica je planina u centralnoj Bosni i Hercegovini, južno od Sarajeva, koja pripada lancu dinarskih planina. Podeljena je na dve celne, severni deo koga nazivamo Bosanska ili Trnovska Treskavica i južni deo pod nazivom Hercegovačka, Humska ili Kalinovačka. Naziv je dobila po svojoj sklonosti ka treskanju. Radi se o tome da tokom seizmičke sezone planina […]

RTANJ EXTREME – zimski uspon na Rtanj

Rtanj, planina u istočnoj Srbiji, nadomak Boljevca. Sa svojim najvisim vrhom Šiljak (1565 m), privlači planinare u svako doba godine. Zbog svog specifičnog izgleda, piramidne osnove i grebenoskog prilaza vrhu, atraktivan je kako početnicima tako i iskusnim planinarima. Legende kažu da poseduje mistična svojstva. Pogled sa vrha u slučaju lepog vremena je svakako za pamćenje […]

VISOČICA, vrh Vito 1960m – zimski uspon

Visočica je planina u Bosni i Hercegovini, južno od Bjelašnice, najvišeg vrha Džamija 1967 m. Na severnom delu pretežno se nalaze planinski pašnjaci, dok je južni deo obrastao šumom. Visočica čini prirodnu granicu između središnje Bosne i Gornje Hercegovine. Severoistočno ispod brda Ljeljen, nalazi se nekropola sa 49 stećaka (33 ploče, 10 sanduka i 6 […]