Loading Events

« Svi Events

Nacionalni park Slovački raj i Niske Tatre

maj 1 @ 08:00 maj 4 @ 23:00

Nacionalni park Slovački raj je jedan od devet nacionalnih parkova Slovačke, stacioniran u istočnom delu zemlje. Nacionalni park obuhvata planinski lanac Slovački raj, koji se nalazi u planinskoj regiji Slovačko rudogorje. Park je površine 197,63 km² a pokriva i zaštitnu zonu oko parka, koja se proteže na 130,11 km². U parku se nalazi jedanaest nacionalnih prirodnih rezervata i osam rezervata prirode.  U parku se nalazi oko 300 km biciklističke staze opremljenih sigurnosnim ogradama, lancima, mostovima i oko 350 pećina.

Niske Tatre su planinski lanac koji se prostire kroz središnju i istočnu Slovačku i nalaze se južno od Visokih Tatri od kojih ih deli dolina reke Vah, dok ih s južne strane ograničava reka Hron. Venac Niskih Tatri se prostire pravcem zapad-istok u dužini od 80 km i niži delovi su pokriveni gustom četinarskom šumom. Najveći deo pripada Nacionalnom Parku Niske Tatre koji je osnovan 1978. god. i prostire se na 728 km2. Najviši delovi Niskih Tatri nalaze se u zapadnom delu, srednji deo je nesto niži, dok se prema krajnjem istoku predeli opet izdižu. Najviši vrh je Đumbier (2043 mnv), dok se pored njega nalazi niži Chopok (2024 mnv) izlazi i žičara što ga čini jednim od najposećenijih vrhova na Niskim Tatrama. Na krajnjem istoku se nalazi vrh Kralove Hol’a (1946 mnv).

VREME I MESTO POLASKA: 01.05.2024., 08:00 h parking kod mosta slobode u
Kineskoj četvrti, Novi Sad.

VREME I MESTO POVRATKA: 04.05.2024., 23:00 h parking kod mosta slobode
u Kineskoj četvrti, Novi Sad.

PROGRAM AKTIVNOSTI

SREDA: polazak iz Novog Sada u 09h, vožnja u trajanju oko osam časova do
kampa Turisticky Raj, sa nekoliko usputnih pauza. Dolazak u kamp, druženje u
kampu, noćenje.

ČETVRTAK: doručak, napuštanje kampa, vožnja oko sat vremena do skijališta
Demanovska dolina koje se nalazi na teritoriji Nacionalnog Parka Niske Tatre.
Kratak dogovor i polazak na uson iz sela Lucky pored reke Demanovka do
prevoja Krupovo sedlo. Nakon izlaska na prevoj idemo grebenom do vrha
Dumbier 2043m. koji je najviši vrh Niskih Tatri. Nakon obilska tog vrha sledi
nastavak pešačenja grebenom gde ćemo obići vrhove Krupova Hola 1922 m,
Konske 1875 m, Derese 2004 m i Zadnji Deres 1919 m. Nakon toga sledi spust
do skijališta Demanovska Dolina. Povratak u kamp i slobodno vreme za
druženje. Staza je na početku kroz gustu šumu, a po izlasku na greben bez
visokog rastinja. Na stazi ćemo provesti oko 6 sati. Dužina staze oko 19 km I 1300 kumulativnog uspona.

PETAK: polazak na stazu. Staza ide pored reke Hornad do stene Tomasovsky
Vyhlad koja je takođe vidikovac prema Visokim tatrama. Posle toga se spuštamo u šumu koja vodi do ruševine gotskog manastira i odmarališta Klastorisko. Zatim obilazimo Strakov vodopad i Machovy vodopad. Posle toga sledi povratak u kamp. Staza je veoma interensntana i idealna za ljubitelje adrenalinskih staza. Na stazi ćemo prelaziti iznad reke Hornad preko metalnih nogostupa uz stenu za koju su postavljene metalne sajle za pridržavanje. Takođe prelazićemo i kroz potoke gde moramo preći na nekoliko mesta metalne merdavine i gaziti preko debala. Na svim klizavim i opasnim mestima su postavljene sajle za pridržavanje i metalni nogostupi. Za ovu stazu je neophodna dobra koncentracija i oprez prilikom prelaska vlažnih i klizavih delova. Staza je svo vreme kroz šumu i na nekoliko mesta kroz potoke. Predviđeno vreme prelaska staze je oko 6 sati pri čemu ćemo preći oko 15 km I 600 m kumulativnog uspona.

SUBOTA: 09h polazak za Novi Sad. Usputni obilazak zamka Spiš, koji je najveći
srednjvekovni zamak u Slovačkoj iz 12 –og veka. Usputna pauza za ručak.

KOTIZACIJA : 12000,00 dinara koja obuhvata troškove prevoza, putarine i
vinjete kroz Srbiju, Mađarsku I Slovačku. 130 evra učesnici sami plaćaju na licu
mesta. U cenu su uračunate dnevnice i hrana za dva vozača, tri noćenja na bazi
polupansiona (doručak i večera), boravišne takse, ulazi u nacionalne parkove i
ulaznice za tvrđavu Spiš. Prijavite se na planinarsku manifestaciju uz uplatu
kotizacije od 12000,00 dinara na tekući račun PD Alma Mons Adventures 325-
9500700090586-37 sa naznakom svrhe uplate planinarska akcija Slovački Raj.
Nakon uplate kotizacije, u slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu da bi se
vratila uplaćena sredstva.

OPREMA: duboke planinarske cipele, kamašne, planinarski štapovi, planinarske
pantalone, jakna za zaštitu od vode, kapa, rukavice, čeona lampa, voda i hrana
tokom pešačenja.

INFORMACIJE I PRIJAVE: kod vodiča akcije, na broj telefona 066/5268861 i
064/6593205

Na akciji mogu učestvovati isključivo planinari koji su članovi osnovnih
planinarskih organizacija učlanjenih u PSS, sa važećom planinarskom karticom
za 2024. godinu.

Sportska manifestacija se realizuje u skladu sa statutom društva i godišnjim
kalendarom aktivnosti.

Vodič zadržava pravo da u skladu sa Pravilnikom o bezbednom izvođenju
planinarskih aktivnosti, izmeni plana u slučaju vanrednih okolnosti.

Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja shodno čl. 86. st. 3 Zakona o turizmu.

VODIČI: Aleksandar Jovancevic licenca Službe vodiča PSS MB 940 i Zoltan
Farago MB 818 .

ORGANIZATOR SPORTSKE MANIFESTACIJE: Planinarsko društvo Alma
Mons Advenutres, MB 28727968.