Loading Events

« Svi Events

Maja Harapit 2218 i Maja Bojs 2461 m

1 jula @ 07:00 3 jula @ 23:00

Prokletije su u prošlosti različito nazivane: „Trojanske planije“, „Beriseldi“ „Severnoalbanski Alpi“, „Alpi na jugu Evrope“, „Crnogorski Alpi“ i dr. Današnji naziv u množini – Prokletije, jer označava vedi broj planinskih venaca, prvi je uveo čuveni geograf Jovan Cvijid. Ovaj naziv Cvijid je u svojim radovima proširio na čitav planinski venac počev od Skadarskog jezera pa sve do Ibra i Metohije.On je danas prihvaden u opštoj terminologiji i toponimiji. Albansko stanovništvo Prokletije naziva „Bjeshkete e Nemuna“, što u prevodu na srpski jezik ima isto ili slično značenje,tj.„proklete“ili „zabranjene“ planine. Prokletije su peti nacionalni park u Crnoj Gori proglašen 2009. godine. Prostire se na površini 16.630 ha i obuhvata dva rezervata prirode: Volušnicu i Hridsko jezero. Zona zaštite oko parka je 6252 hektara. Najviše tačke su Zla Kolata 2534 mnv, Maja Kolata 2528 mnv i Maja e Rosit 2524 mnv. Najviši vrh Prokletija je Jezerski vrh 2692 mnv, a ujedno je i najviši vrh Dinarskih planina.

DATUM I VREME POLASKA:  01.07.2022. Novi Sad od lokomotive kod Železničke stanice u 07 časova.

DATUM I VREME POVRATKA: 03.07.2022. Novi Sad kod lokmotive oko 23 časa.

PROGRAM AKTIVNOSTI

PETAK – polazak u 07 iz Novog Sada, od lokomotive kod Železničke stanice. Potrebno je doći deset minuta ranije. Iz Novog Sada putujemo Ibarskom magistralom preko Čačka i Novog Pazara gde pravimo pauzu za ručak, a potom nastavljamo do graničnog prelaza Mehov krš gde ulazimo u Crnu Goru i put nastavljamo preko Berana i Plava do mesta Gusinje, gde se potom odvajamo prema selu Vusanje početku doline Ropojana. Vusanje je od Novog Sada udaljeno 490 km. Očekivani dolazak do 14 časova. U 15 časova polazak na pešačenje do karaule Zastan gde postavljamo kamp. Do Zastana idemo makadamskim putem pored izvora Savino oko, dužine oko 7 km. Za prelazak ovog dela staze potrebno je oko dva sata, sa visinskom razlikom od 340 metara. Očekivani dolazak na Zastan najkasnije do 18 časova.  Kod karaule Zastan 1340 mnv, postavljamo kamp. Nakon organizovanja kampa, slobodne aktivnosti i dogovor za sutrašnji uspon na Maja Harapit. Na Zastanu postoji izvor vode.

SUBOTA: ustajanje u 04 časa. Nakon doručka u 05 časova polazak na pešačenje na vrh Maja Harapit. Maja Harapit je planina u nizu prokletijskih planina na severu Albanije,  visoka 2218 metara, s južnim zidom visokim 800 metara, severozapadnim rubom velikog bazena, gde dominira kao istaknuta stenska formacija, završetak doline Shala i jedno je od obežja doline Theth.

Od kampa se spuštamo do puta doline Ropojana, gde potom nastavljamo pešačenje peko travnate doline do Ropojanskog jezera koje leti presuši. Nakon prelaska jezera dobijamo na visini i ubrzo dolazimo do graničnog stuba, ulazimo na teritoriju Albanije. Od ovog dela sledi strmiji uspon koji vodi kroz visoku bukovu šumu, zatim nastavlja na kraju kroz retku borovu šumu, gde potom ulazimo u dolinu Runice.

Tokom pešačenja dolinom Runice idemo blagim terenom sve do prevoja  Pejes (Qafa Pejes). Od prevoja započinje konstantan uspon do samog vrha preko kamenitog dela, sipara i stena. Nakon izlaska na vrh odmor za fotografisanje i obrok. Povratak do Zastana istom stazom.

Uspon na Maja Harapit spade u kondicione teške uspone, staza je dužine oko 23 km, sa oko 1500 visinske razlike. Za prelazak staze potrebno je do 10 do 12 sati pešačenja. Nakon povratka u kamp, večera, odmor i slobodne aktivnosti.

NEDELJA – ustajanje 05 časova. U 06 časova polazaK na uspon na Maja Bojs. Ovaj vrh je najviša tačka strmog krečnjačkog zida koji razdvaja dve doline, sa istočne strane, duboko ispod okomitih litica nalazi se Jezerska dolina (Buni jezerces), dok se sa druge, severo-istočne strane je nalazi dolina Runice. Maja Bojs pripada centralnoj grupi vrhova po imenu Popluks, kome između ostalog pripada i najviši vrh Prokletija – Maja Jezerce. Od karaule idemo do doline Jezera gde sledi odvajanje na zvrši uspon krzo strmi kuloar koji de biti pod snegom. Po izlasku na vrh zadržavanje za odmor i fotografisanje. Tokom uspona kroz kuloar pruža se jedna od najlepših pogleda na dolinu jezera.

Povratak istom stazom do velikog jezera i nastavak prema Zastanu. Po dolasku na Zastan pauza za odmor i ručak. Raspremanje kampa, pakovanje opreme i transport džipovima do Vusanja. Po dolasku u Vusanje, odmor, pakovanje opreme u vozilo i polazak za Novi Sada.

OPREMA: trasnportni ranac za prenos opreme do kompa, planinarski ranac do 30l za dnevne uspone, planinarske duboke tehničke cipele, planinarški štapovi, jakna za zaštitu od vetra, kapa, šešir ili marama, krema za zaštitu od sunca, naočare za zaštitu od sunca, rezervni veš, šator, vreća za spavanje, podloška, oprema za boravak u prirodi do dva dana, oprema za spremanje hrane po ličnom izboru. Tehnička oprema: planinarski šlem.

KOTIZACIJA: 70 evra koja obuhvata troškove prevoza, putarine, prevoz stvari džipovima od Zastana do Vusanja, organizacioni troškovi.

INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom 064/11-40-264 ili na mail adresu sinisacarevicns@hotmail.com Prilikom prijave dostaviti broj planinarske kartice i naziv planinarskog društva. Na akciji mogu učestvovati isključivo planinari koji su članovi osnovnih planinarskih organizacija učlanjenih u PSS i koji imaju prethodno planinarsko iskustvo uspona na vrhove iznad 2000 m.

Vodič zadržava pravo da u skladu sa Pravilnikom o bezbednom izvođenju planinarskih aktivnosti, izmeni plan u slučaju vanrednih okolnosti.


Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja shodno čl. 86. St. 3 Zakona o turizmu.

VODIČ: Siniša Carević, broj licence Službe vodiča PSS MB 689.

ORGANIZATOR SPORTSKE MANIFESTACIJE: PD Alma Mons Adventures Novi Sad MB 28727968