Loading Events

« Svi Events

Biser istočne Srbije – Beljanica

april 28 @ 05:00 23:00

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Zahvata površinu od 309 km², od čega 246 km² izrazit kraški reljef u krečnjacima. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1.339 m), koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.

VREME I MESTO POLASKA: nedelja 28.04.2024., 05:00 h parking ispred restorana Knin kod sajma.

VREME I MESTO POVRATKA: nedelja 28.04.2024., oko 23:00 h parking ispred restorana Knin kod sajma

PROGRAM AKTIVNOSTI

NEDELJA:. stazu počinjemo od PD Suvaja, pa preko pašnjaka do ulaska u šumu. Dalje put vodi serpentinama do vidikovca Resavskog kanjona. Zatim kroz lokalitet Dugi do, pa preko padine Đule do Čemernice. Nakon završnog uspona dolazi se do vrha Beljanica na 1339 mnv sa koga se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji. Stazu nastavljamo pod konstantnim blagim spustom do restorana „Vodopad“. Nakon odmora prošetaćemo do vodopada Veliki Buk.

INFORMACIJE I PRIJAVE: telefonom na mob: 066 659 3205. Prilikom prijave dostaviti broj planinarske kartice i naziv planinarskog društva.

KOTIZACIJA: 4500,00 dinara koja obuhvata troškove prevoza i organizacije, poreze i doprinose za minibus od 20 osoba. Prijava na planinarsku manifestaciju uz uplatu kotizacije na tekući račun PD Alma Mons Adventures 325 9500700090586-37 sa naznakom svrhe uplate Beljanica. Nakon uplate kotizacije, u slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu da bi se vratila uplaćena sredstva.

OPREMA: duboke planinarske cipele, planinarski štapovi, kabanica, čeona lampa, kamašne, presvlaka…
Hrana: iz ranca ili u nekom od restorana pored vodopada.

Na akciji mogu učestvovati isključivo planinari koji su članovi osnovnih planinarskih organizacija učlanjenih u PSS, sa važećom planinarskom karticom za 2024. godinu.

Sportska manifestacija se realizuje u skladu sa statutom društva i godišnjim kalendarom aktivnosti.

Vodič zadržava pravo da u skladu sa Pravilnikom o bezbednom izvođenju planinarskih aktivnosti, izmeni plan u slučaju vanrednih okolnosti.

Za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja shodno čl. 86. st. 3 Zakona o turizmu.

VODIČ: Zoltan Farago, licenca Službe vodiča PSS MB 818.

ORGANIZATOR SPORTSKE MANIFESTACIJE: Planinarsko društvo Alma Mons Advenutres, MB28727968